1) Rishon pergi _______ kantin dengan Ming Yang. a) kepada b) pada c) daripada d) di e) ke f) dari 2) Jian Hui menghadiahkan sebuah buku _______ Jian Hao. a) kepada b) pada c) daripada d) di e) ke f) dari 3) Estelle tinggal _______ negeri Selangor. a) kepada b) pada c) daripada d) di e) ke f) dari 4) Wen Kang menggantung gambar _______ dinding. a) kepada b) pada c) daripada d) di e) ke f) dari 5) Zhi Qing baru balik _______ sekolah. a) kepada b) pada c) daripada d) di e) ke f) dari 6) Kereta mainan itu dibuat _______ kayu. a) kepada b) pada c) daripada d) di e) ke f) dari 7) Isyraf bertolak _______ rumah ke Johor. a) kepada b) pada c) daripada d) di e) ke f) dari 8) Yi Ying membaca buku di rumah _______ waktu petang. a) kepada b) pada c) daripada d) di e) ke f) dari 9) Anda datang ___________ mana? a) kepada b) pada c) daripada d) di e) ke f) dari 10) Pinggan itu jatuh ____________ lantai lalu berderai. a) kepada b) pada c) daripada d) di e) ke f) dari

Kata Sendi Nama 3 (Tahap 1)

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?