3.8 - 2· 3 + 1· 5 =, 5.14 - 3· 2 + 1· 94 =, 5.6 - 6· 9 − 1·3 =, 5.67 - 8· 4 − 2· 73 =, 15.952 - 12· 37 + 3· 582 =, 8.54 - 14. 2 - 5. 66 = , 7.43 - 4 + 3· 43 =, 5.42 - 7 − 1· 58 =, 4.487 - 8· 2 − 1· 53 − 2· 183 =, 13.658 - 4· 1 + 3· 82 + 5· 738 =,

Operasi Tambah dan Tolak Nombor Perpuluhan

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?