Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) 0.098 比 0.100 a) 大 b) 小 2) 2.0 比 1.2768 a) 大 b) 小 3) 哪个小数比较大? a) 19.01 b) 1.9001 4) 哪个小数比较小? a) 89.98 b) 8.998 5) 哪个是四位小数? a) 1.987 b) 0.0004 6) 1.99是...... a) 带小数 b) 纯小数 7) 19 比 19.003 a) 大 b) 小 8) 1.003是...... a) 四位小数 b) 三位小数 c) 二位小数 9) 68.094 比 68.088 a) 大 b) 小 10) 100.0001 比 101.0984 a) 大 b) 小 11) 选出纯小数 a) 1.0019 b) 0.119 c) 19.001 12) 纯小数比带小数更大。 a) 对 b) 错

四年级数学 :小数比大小

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif