1) Bilakah bendera Union Jack diturunkan? a) 29 Ogos 1957 b) 30 Ogos 1957 c) 31 Ogos 1957 2) Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ditetapkan pada a) 29 Ogos 1957 b) 30 Ogos 1957  c) 31 Ogos 1957 3) Pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh? a) Tunku Abdul Rahman b) Tun Hussein Onn c) Tun Abdul Razak 4) Tunku Abdul Rahman melaungkan perkataan 'Merdeka' sebanyak a) 5 kali b) 6 kali c) 7 kali 5) Pengisytiharan kemerdekaan dilakukan? a) Stadium Merdeka b) Padang Banda Hilir c) Bukit Bendera 6) Mengapakah kita perlu mempertahankan kemerdekaan negara? a) Untuk dijajah semula b) Memastikan keamanan dan keharmonian negara dapat terus dikekalkan. c) Membentuk masyarakat yang berpecah belah

KUIZ SEJARAH TAHUN 5: PENGISYTIHARAN KEMERDEKAAN

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?