1) _________kah harga seikat rambutan ini ? a) Bila b) Siapa c) Berapa d) Apa 2) _________kah yang kamu makan tadi ? a) Apa b) Di mana c) Mengapa d) Bagaimana 3) _________kah hari lahir ibu ? a) Berapa b) Bila c) Apa d) Siapa 4) _________kah keadaan mangsa banjir itu ? a) Apa b) Bagaimana c) Kenapa d) Di mana 5) _________kah yang menyanyi di atas pentas itu ? a) Apa b) Bila c) Siapa d) Berapa 6) _________kah letaknya Muzium Negara ? a) Apa b) Bila c) Berapa d) Di mana 7) Guan Hong berjoging di _________ ? a) apa b) mana c) siapa 8) Nenek ke hospital dengan _________ ? a) bila b) siapa c) berapa 9) __________ harga sabun mandi itu? a) Apakah b) Siapakah c) Berapakah 10) _________ ibu membeli sayur-sayuran itu? a) Bilakah b) Manakah c) Siapakah

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?