1) Produk makanan a) b) c) d) 2) Produk bukan makanan a) b) c) 3) Yang manakah antara berikut merupakan ciri pembungkusan produk a) Mesra alam b) Maklumat Pelabelan c) Mudah Disimpan d) Mesra Pengguna 4) Yang manakah antara berikut bukan merupakan ciri pembungkusan produk? a) Kekal kualiti b) Kelihatan mewah c) Mesra Pengguna d) Mesra alam 5) Pilih 2 kepentingan reka bentuk pembungkusan. a) Menunjuk-nunjuk b) Mengawal keselamatan produk c) Kelihatan mahal d) Mengelakkan produk tercemar 6) Pembungkus biasanya diperbuat daripada bahan mudah lupus dan tidak mencemarkan alam sekitar. a) Mesra Pengguna b) Mesra Alam 7) Pembungkus perlu mengandungi maklumat yang lengkap tentang produk. a) Mudah disimpan b) Maklumat Pelabelan 8) Reka bentuk pembungkusan melindungi produk daripada terdedah kepada udara dan rosak. a) Mesra Pengguna b) Kekal Kualiti

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?