1) Batuan daripada lapisan yang banyak yang kandangkala berongga dan mengandungi fosil a) Batuan igneus b) Batuan sedimen c) Batuan metamorfik 2) Batuan yang biasanya lebih keras daripada batuan asal yang membentuknya a) Batuan sedimen b) Batuan igneus c) Batuan metamorfik 3) Batu yang terbentuk daripada mampatan bahan-bahan enapan oleh sungai, glasier dan angin a) Batuan sedimen b) Batuan metamorfik c) Batuan igneus 4) Terbentuk apabila batuan igneus atau batuan sedimen terdedah kepada tekanan dan suhu yang sangat tinggi a) Batuan metamorfik b) Batuan sedimen c) Batuan igneus 5) Batu Igneus terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan ........ atau lava yang mengalir keluar dari lapisan mantel. a) magma b) lava c) glasier 6) Apakah ciri bagi batuan igneus? a) Batuan yang mengandungi fosil b) Batuan yang terdedah kepada tekanan dan suhu yang sangat tinggi c) Batuan yang terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan mag d) Batuan yang terbentuk daripada mampatan bahan-bahan enapan yang dib 7) Semua bantuan mengandungi bahan yang dikenali sebagai a) mineral b) tanah c) besi d) batu 8) Igneus terbentuk daripada proses _______________ magma atau lava yang mengalir keluar dari lapisan mantel. a) pembekuan dan pemanasan b) penyejukan dan pembekuan c) penyejukan dan pencairan d) pemanasan dan pencairan 9) Berapakah tempoh masa untuk batuan terbentuk? a) beribu-ribu jam b) beribu-ribu tahun c) beribu-ribu hari 10) Secara amnya, bantuan boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan, KECUALI a) Igneus b) Sedimen c) Mesosfera d) Metamorfik

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?