1) Maksud Unit Astronomi (A.U.) ialah....... a) jarak yang ditempuh cahaya dalam masa setahun b) jarak purata di antara Bumi dengan Matahari 2) Maksud Tahun Cahaya (ly) ialah...... a) jarak yang ditempuh cahaya dalam masa setahun b) jarak purata di antara Bumi dengan Matahari 3) 1 A.U.= a) 150 juta kilometer b) 130 juta kilometer 4) Zuhrah merupakan planet....... a) pertama b) kedua c) ketiga 5) Zuhal merupakan planet...... a) ketiga b) keempat c) keenam 6) Planet utarid paling........dengan Matahari a) dekat b) jauh 7) Planet Zuhrah juga dikenali sebagai planet'rumah hijau' kerana......... a) tiada atmosfera b) kandungan karbon dioksida yang tinggi di atmosferanya 8) Planet Marikh juga dikenali sebagai........ a) Planet Hijau b) Planet Merah 9) Planet Musytari merupakan........ a) pelindung kepada Bumi b) planet terkecil daripada lapan planet dalam sistem suria c) planet terbesar daripada lapan planet dalam sistem suria 10) Planet Zuhal,Uranus dan Neptun merupakan....... a) planet gergasi bergas b) planet yang paling dekat dengan Matahari 11) Planet Zuhal mempunyai....... a) ais dan batu b) sistem gelang atau cecincin yg kebanyakannya terdiri daripada ais dengan sejumlah kecil serpihan batuan dan debu 12) Planet Bumi mempunyai atmosfera yang melindungi permukaan Bumi daripada....... a) angin suria b) cahaya matahari c) sinaran ultraungu berbahaya d) radiasi dari angkasa lepas 13) Diameter planet Utarid adalah........ a) 40% lebih kecil daripada Bumi b) 40% lebih besar daripada bulan c) 40% lebih kecil daripada Zuhrah 14) Planet yang berputar dari timur ke barat ialah........ a) Planet Uranus b) Planet Neptun c) Planet Zuhrah 15) Planet yg unik ialah...... a) Planet Zuhal b) Planet Uranus 16) Cahaya bergerak pada halaju........setiap saat. a) 300000 km b) 3000000 km 17) Jisim Planet Musytari adalah........ a) 2 kali ganda daripada jumlah jisim semua planet dalam sistem suria b) hampir 300 kali ganda daripada jisim Bumi c) hampir 320 kali ganda daripada jisim Bumi 18) Planet Marikh mempunyai 2 bulan,iaitu......dan........ a) Pluto b) Phobos c) Demos 19) Jarak planet Bumi dari Matahari (juta km) ialah....... a) 57.9 b) 149.6 c) 227.9 20) Bilangan satelit semula jadi/bulan planet Musytari ialah...... a) 1 b) 62 c) 67 21) Semakin......sebuah planet dari Matahari,semakin......masa diperlukan untuk mengelilingi Matahari dalam satu orbit. a) jauh,banyak b) dekat,kurang c) jauh,kurang d) dekat,banyak

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?