1) Bentuk kapal terbang mini a) Kon b) Kuboid c) Sfera d) Silinder 2) Bentuk bekas pensel a) Bulat b) Segi empat tepat c) Segi empat sama d) Segi tiga 3) Lakaran terbaik ialah a) Lakaran gabungan idea lakaran 1 dan 2  b) Pilih lakaran 1 sahaja c) Pilih lakaran 2 sahaja d) Hanya menggunakan salah satu idea lakaran 4) Terdapat berapa bilangan sayap kapal terbang? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 5) Berapakah kos kapal terbang mini? a) RM 3.00 b) RM 2.50 c) RM 2.00 d) RM 3.50 6) Ukuran zip yang sesuai digunakan untuk menghasilkan bekas pensel ialah ... a) 10 cm b) 15 cm c) 20 cm d) 25 cm 7) Bahan yang sesuai digunakan untuk membuat bekas pensel ialah ... a) Kertas b) Kain c) Plastik d) Kayu 8) Apakah nama bahan yang digunakan untuk membuat kapal terbang mini ? a) Filamen pen 3 D b) Filem pen 3 D c) Filamen pen 2 D d) Filem pen 2 D 9) Kos mana yang lebih murah? a) Kapal terbang mini b) Bekas pensel c) Kapal terbang kertas d) Bekas tisu 10) Elemen yang tidak terdapat dalam lakaran bekas pensel ? a) Warna b) Kos c) Saiz d) Bentuk

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?