Siapa  - ______ kah yang melukis gambar ini?, Bila - ______ kah kamu hendak datang ke rumah saya?, Apa -  ______ kah aktiviti yang kamu lakukan pada cuti sekolah?, Berapa - ______ kah jumlah harga barang-barang yang dibeli ini?, Di mana - _____ kah letaknya Zoo Negara?,

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?