1) Berikut ialah elemen reka bentuk kecuali... a) Rupa b) Harmoni c) Warna d) Tekstur 2) Manakah merupakan prinsip reka bentuk? a) Saiz b) Kontras c) Bentuk d) Ruang 3) Reka bentuk yang baik perlulah menepati kriteria - kriteria yang berikut kecuali... a) Kreativiti b) Keaslian reka bentuk c) Kekuatan kualiti dan kebolehpasaran d) Meminjam idea produk atau jenama lain 4) Ergonomik dalam reka bentuk bermaksud... a) Daya saing produk dalam pasaran b) Produk tidak mudah rosak dan hancur c) Ciri keselesaan yang ada pada sesuatu produk d) Penampilan produk tidak meniru produk sedia ada 5) Antara berikut yang manakah bukan bentuk asas? a) Segi empat b) Zig zag c) Segi tiga d) Bulat 6) Kepentingan reka bentuk tertumpu kepada golongan yang berikut kecuali... a) Pereka bentuk b) Masyarakat c) Individu d) negara 7) Apakah peranan reka bentuk kepada masyarakat? a) Melindungi dan memelihara etika sosial b) Meningkatkan pendapatan negara c) Memberikan kebebasan memilih d) Melindungi hak cipta rakyat 8) Inovasi ialah _________ mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan baharu. a) Kaedah dan proses b) Perbincangan c) Pengetahuan d) Aktiviti 9) Bagaimanakah penemuan produk baru diperoleh? a) Sumbang saran b) Soal selidik c) Pemerhatian d) Kajian 10) Antara berikut, manakah bukan produk yang telah melalui invensi dan inovasi reka bentuk? a) Kamus digital b) Seterika arang c) Telefon pintar d) Pen 3D 11) Pilih padanan bidang dan subbidang yang betul a) Industri - kewangan b) Kediaman - senjata api c) Kejuruteraan - perisian komputer d) Pengangkutan - kapal angkasa lepas 12) Yang manakah berikut bukan merupakan etika dalam reka bentuk? a) Mesra alam pengguna b) Meniru hasil kerja orang lain c) Selamat digunakan d) Jujur

BAB 1 - PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?