1) Kirakan perimeter segi empat sama ini. a) 8cm b) 16cm c) 12cm d) 4m e) 16m 2) Kirakan perimeter segi empat tepat ini. a) 24cm b) 20cm c) 20cm2 d) 24cm2 3) Apakah perimeter segi tiga ini? a) 24m b) 8cm c) 16cm d) 24cm 4) Kirakan perimeter a) 27cm b) 24 cm c) 15cm d) 28cm 5) Apakah perimeter rajah ini? a) 30cm b) 32cm c) 12cm d) 25cm 6) Kirakan perimeter. a) 34cm b) 30cm c) 24cm d) 28cm 7) Apakah perimeter rajah ini? a) 18cm b) 65cm c) 25cm d) 28cm 8) Kira perimeter. a) 20cm b) 30cm c) 22cm d) 15cm 9) Tambah semua sisi rajah ini untuk kira perimeter. a) 28cm b) 36cm c) 38cm d) 44cm

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?