1) Ini adalah ikon bagi perisian persembahan ___________________ a) Excel b) Word c) Access d) Powerpoint 2) Yang mana merupakan ikon audio, a) b) c) d) 3) Apakah fungsi menu ini? a) Memasukkan teks b) Menambah slaid c) Memasukkan audio d) Memasukkan video 4) Apakah fungsi menu ini? a) Memasukkan imej b) Memasukkan teks c) Memasukkan video d) Menambah slaid 5) Apakah fungsi menu ini? a) Menambah transisi b) Memasukkan imej c) Memasukkan audio d) Memasukkan video

KUIZ TMK : PPKI : Cg Fahmi (ELEMEN MULTIMEDIA DALAM PERSEMBAHAN POWERPOINT)

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?