1) Warna kuning melambangkan kesetiaan kepada raja dan negara. Warna kuning juga melambangkan kedaulatan Raja Berpelembagaan a) Benar b) Salah 2) Warna merah melambangkan keberanian dan dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran a) Benar b) Salah 3) Warna warna putih melambangkan keberanian a) Benar b) Salah 4) Bintang pecah 14 & 14 jalur bukan melambangkan perpaduan 13 buah negara dan kerajaan persekutuan a) Benar b) Salah 5) Warna biru  melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum,bersatu-padu dan berusaha memajukan ekonomi negara a) Benar b) Salah 6) Bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan Malaysia a) Benar b) Salah

KUIZ MAKNA WARNA DAN LAMBANG PADA BENDERA KEBANGSAAN

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?