1) Nyatakan waktu tersebut. a) 4:30 b) 4:35 c) 4:07 2) Nyatakan waktu tersebut. a) 9:20 b) 9:25 c) 9.30 3) Nyatakan waktu tersebut. a) 3:25 b) 3:30 c) 3:35 4) Nyatakan waktu di atas. a) 11:40 b) 11:45 c) 11:50 5) Nyatakan waktu di atas. a) 5.30 b) 1700 c) 5:00  6) Nyatakan waktu tersebut. a) 10:00 b) 10:10 c) 10:02 7) Nyatakan waktu tersebut. a) 6:09 b) 6:45 c) 7:45 8) Nyatakan waktu tersebut. a) 8:15 b) 8:20 c) 8:00 9) Nyatakan waktu di atas a) 2:03 b) 2:15 c) 2:20 10) Manakah jawapan yang betul. a) 12:00 b) 12:01 c) 12:05

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?