1) Apakah nama penuh bagi PBB? a) Persatuan Bangsa BenuaPertubuhan b) PersatuPertubuhanan Belia Bangsa c) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu d) Persatuan Belia BersatuPertubuhan 2) Antara berikut,yang manakah logo PBB? a) b) c) d) 3) Manakah antara berikut sumbangan Malaysia dalam PBB? a) Memerhati negara Asia b) Pemerhati di Kemboja dan sempadan Iran-Iraq c) Pemerhati perang Jepun-Amerika Syarikat d) Pemerhati perang Jerman-Perancis 4) Di manakah terletaknya bangunan ibu pejabat PBB? a) New Jersey b) New York c) New Zealand d) Newcastle 5) Malaysia berjaya menganjurkan persidangan Antarabangsa tentang Palestin di ____________________. a) Putrajaya b) Selangor c) Istana Negara d) Kuala Lumpur 6) Malaysia dipilih menganggotai UNESCO pada tahun ______________ a) 2001 b) 2007 c) 2008 d) 2009 7) Bilakah Persidangan Antarabangsa Dadah di Vienna,Austria diadakan? a) 1957 b) 1987 c) 1967 d) 1988 8) Pasukan apakah yang dipilih sebagai pasukan pengaman di Somalia? a) Askar Melayu Di Raja b) Polis c) Pasukan RELA d) Bomba dan Penyelamat Malaysia 9) Malaysia pernah menjadi pasukan pengaman di ____________________ a) Jerman b) Australia c) China d) Congo 10) Apakah tujuan penyertaan Malaysia dalam PBB? a) kemegahan dan kebanggaan negara b) kekuatan pasukan tentera c) sebagai suatu platform untuk Malaysia menjadi sebutan ramai. d) kesejahteraan dan keamanan dunia

SEJARAH TAHUN 6:UNIT 10-PENDUKUNG KESEJAHTERAAN DUNIA

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?