Diskaun - Potongan harga daripada harga asal, Rebat - Potongan daripada sejumlah bayaran atau pemulangan sebahagian wang selepas pembelian barangan, Bil - Penyata bertulis tentang pembelian sesuatu barang atau perkhidmatan yang diterima, Invois - Maklumat barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada pelanggan dan jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan dicatatkan secara terperinci,

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?