1) Yang manakah di gelar pengeluar? a) b) c) d) 2) __________________ ialah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrien. a) Pengeluar b) Pengguna c) Pengurai d) Tumbuhan 3) Katak merupakan pengguna ___________. a) primer b) sekunder c) tertier d) terakhir 4) Contoh siratan makanan. a) b) c) d) 5) Respirasi oleh haiwan menggunakan _____________. a) oksigen b) karbin dioksida c) nitrogen d) fotosintesis 6) Yang manakah bukan interaksi antara organisma? a) Mutualisme b) Komensalisme c) Parasitisme d) Fotosintesis

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?