1) Apakah tujuan membuat lakaran 3D a) Untuk memvisualkan idea si pereka bentuk b) Supaya produk lebih kemas c) Supaya tiada kesilapan dalam membuat produk d) Untuk dibentangkan kepada pelanggan 2) Lakaran Piktorial terdiri daripada... a) A. Oblik, Perspektif dan titik lenyap b) B. Oblik, Isometrik, Perspektif c) C. Perspektif dan oblik d) D. oblik, titik lenyap dan isometrik 3) Lakaran isometrik merupakan teknik lakaran piktorial. a) Betul b) Salah 4) Lakaran oblik ialah lakaran berbentuk 3D. a) Betul b) Salah 5) Setiap aktiviti projek akan ditunjukkan bersama tempoh masa perjalanannya) a) Graf b) Carta Alir c) Carta gantt d) Carta Piramid 6) Yang manakah BUKAN Ciri-ciri Projek Brief? a) Lakaran Idea b) Bilangan Projek c) Tajuk Projek d) Analisis kajian 7) Nyatakan 3 komponen pengurus projek kecuali a) Skop kerja b) Masa, tarikh dan waktu c) Skop projek d) Tempoh masa 8) Siapakan ketua bagi sesuatu projek? a) AJK b) Pengurus Eksekutif c) Pengerusi projek d) Pereka bentuk 9) Tajuk projek seharusnya ... a) Umun b) Ringkas c) Spesifik  d) Gempak 10) Berikut merupakan tiga peringkat pengurusan projek iaitu: a) Pengawalan, perancangan, penjadualan b) Perancangan, selidik, kemampuan c) Penjadualan d) Pengujian 11) Apakah Etika dalam reka bentuk? a) Hasil tiruan b) Selamat digunakan c) Keuntungan adalah objektif utaman 12) Tujuan reka bentuk dan teknologi adalah untuk a) gabungan pengetahuan b) susun bahan secara terancang c) pengetahuan sains dan matematik d) memudahkan kehidupan manusia 13) Antara berikut manakah bukan produk yang telah melalui invensi dan inovasi reka bentuk? a) pen 3D b) seterika arang c) telefon pintar d) kamus digital

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?