1) 眼 睛 yǎnjing a) b) c) 2) 鼻 子 bízi a) b) c) 3) 耳 朵 ěr duo a) b) c) 4) 头 tóu a) b) c) 5) 头 发 tóu fā a) b) c) 6) 嘴 巴 / 口 zuǐ ba  a) b) c) 7) 手 shǒu a) b) c) 8) 脚 jiǎo a) b) c) 9) 颈 项 a) b) c) 10) 舌 头 a) b) c) 11) 牙 齿 a) b) c)

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?