1) Apakah jarak mengufuk dari A ke B? a) 2 unit b) 3 unit c) 4 unit d) 5 unit 2) Apakah jarak mencancang dari C ke D ? a) 5 unit b) 6 unit c) 4 unit d) 3 unit 3) Nyatakan jarak mengufuk dari G ke H. a) 4 unit b) 5 unit c) 6 unit d) 3 unit 4) Nyatakan jarak mencancang dari E ke F. a) 2 unit b) 4 unit c) 5 unit d) 3 unit 5) Apakah koordinat bagi gajah ? a) (4,5) b) (5,4) c) (7,0) d) (7,3) 6) Apakah koordinat bagi buaya? a) (0,1) b) (7,0) c) (2,1) d) (0,7) 7) Paksi mengufuk ialah __________________________ a) Paksi bumi b) Paksi y c) Paksi tegak d) Paksi x 8) Paksi y dikenali sebagai ________________ a) melintang b) jarak c) mencancang d) jauh 9) Amalina membeli barang yang berada di koordinat (0,2). Apakah barang tersebut? a) Beg sekolah b) Patung c) Buku d) Kereta mainan 10) 0 dikenali sebagai _______________ a) akhiran b) tamat c) awalan d) asalan 11) Apakah koordinat bagi titik H? a) (7,2) b) (2,7) c) (5,5) d) (7,7) 12) Apakah jarak mengufuk titik J dari asalan ?  a) 4 unit b) 5 unit c) 6 unit d) 7 unit 13) Apakah jarak mencancang titik M dari asalan ? a) 4 unit b) 6 unit c) 7 unit d) 5 unit 14) Berapakah jarak mengufuk dan mencancang dari titik K ke titik G?  a) 6 unit ke kanan, 2 unit ke atas b) 5 unit ke kanan, 2 unit ke atas c) 7 unit ke kanan, 2 unit ke atas d) 5 unit ke kanan, 2 unit ke bawah 15) Nyatakan koordinat bagi titik L. a) (3,0) b) (0,3) c) (6,0) d) (0,6)

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?