1) Dari Jam1240 hingga Jam 1450, berapakah tempoh masa yang di ambil? a) 1 Jam 10 Minit b) 2 Jam 10 Minit c) 1 Jam 30 Minit d) 2 Jam 30 Minit 2) Tukar Jam 1310 kepada Sistem 12 Jam a) Pukul 03:10 a.m b) Pukul 03:10 p.m c) Pukul 01:10 a.m d) Pukul 01:10 p.m 3) Tukar pukul 07:30 p.m kepada Sistem 24 Jam a) Jam 0730 b) Jam 1730 c) Jam 1930 d) Jam 0930 4) Tukar Jam 0145 kepada Sistem 12 Jam a) Pukul 01:45 a.m b) Pukul 01:45 p.m c) Pukul 11:45 a.m d) Pukul 10:45 a.m 5) Berapakah tempoh masa yang diambil dari pukul 07:15 a.m hingga pukul 10:30 a.m a) 3 Jam 10 Minit b) 3 jam 15 Minit c) 2 Jam 10 Minit d) 2 Jam 15 Minit 6) Berapakan tempoh masa yang diambil dari Jam 2100 hingga Jam 2200 a) 1 Jam b) 1 Jam 15 Minit c) 1 Jam 30 Minit d) 1 Jam 45 Minit 7) 1 alaf = _____ abad a) 1 b) 10 c) 100 d) 1000 8) 1 abad = _____ tahun a) 1 b) 10 c) 100 d) 1000 9) 1 dekad = _____ tahun a) 10 b) 1 c) 1000 d) 100 10) 10 dekad = _____ abad a) 1000 b) 100 c) 10 d) 1

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?