Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) He doesn't like carrots.  a) b) 2) She likes cakes!  a) b) 3) Peter likes water.  a) b) 4) She likes cheese.  a) b) 5) Paul doesn't like grapes.  a) b) 6) My friend doesn't like orange juice.  a) b) 7) Sam doesn't like crisps. a) b) 8) My sister likes sandwiches. a) b) 9) Henry ________ fried potatoes. a) DOESN'T LIKE b) LIKES 10) Sarah _____________ broccoli. a) DOESN'T LIKE b) LIKES

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif