Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
Когда родился Ф.М. Достоевский?, Где родился Ф.М. Достоэвский?, Какие произведения написал Ф.М. Достоевский?, Кто является главным героем романа "Преступление и наказание"?, Что явилось наказанием для героя романа "Преступление и наказание"?, В каком городе происходит действие романа "Преступление и наказание"?, Какова основная причина преступления главного героя романа "Преступление и наказание"?.

Ф.М. Достоевский

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Roda rawak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif