True: 3 + 3 = 6, 0 + 1 = 1, 7 + 5 = 12, 4 + 4 = 8, 3 + 14 = 17, 1 + 1 = 2, 8 + 5 = 13, 3 + 15 = 18, False: 9 + 3 = 11, 15 + 6 = 7, 20 + 8 = 14, 18 + 7 = 10, 19 + 2 = 3, 5 + 9 = 16, 4 + 1 = 4,

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?