1) 45 ÷ 44 a) 4 b) 3 c) 42 d) 45 2) m7 ÷ m2 ÷ m4 a) m b) m3 c) m2 d) m5 3) 7 10 ÷ 7 6 ÷ 7 2 a) 74 b) 75 c) 72 d) 73 4) -25h 4 ÷ 5h 2 ÷ h a) 5h2 b) -5h c) -5h2 d) 5h 5) 25k 7 ÷ 5k 2 ÷ k a) 5k2 b) -5k2 c) -5k4 d) 5k4 6) 30m 5 ÷ 6m 2 ÷ m a) 5m2 b) -5m2 c) -5m4 d) 5m4

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?