1) Jirim wujud dalam berapa keadaan ? a) 4 b) 2 c) 3 2) Susunan zarah berjauhan antara satu sama lain. a) GAS b) CECAIR c) PEPEJAL 3) Kenal pasti keadaan jirim bagi pensel tersebut. a) Gas b) CECAIR c) PEPEJAL 4) Ruang antara zarah adalah besar. a) GAS b) CECAIR c) PEPEJAL 5) Ais merupakan air dalam keadaan? a) GAS b) CECAIR c) PEPEJAL 6) Ruang antara zarah adalah sederhana. a) GAS b) CECAIR c) PEPEJAL 7) Kebolehmampatan adalah boleh dimampatkan. a) GAS b) CECAIR c) PEPEJAL 8) Stim merupakan air dalam keadaan? a) GAS b) CECAIR c) PEPEJAL 9) Ruang anatara zarah adalah sangat kecil. a) GAS b) CECAIR c) PEPEJAL 10) Zarah bebas bergerak, menggelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. a) GAS b) CECAIR c) PEPEJAL 11) Tidak mempunyai jisim tetap. a) GAS b) CECAIR c) PEPEJAL 12) Kenal pasti keadaan jirim bagi air kopi tersebut. a) GAS b) CECAIR c) PEPEJAL 13) Yang manakah mempunyai isi padu yang tetap? a) GAS b) CECAIR c) PEPEJAL 14) Kenal pasti keadaan jirim terhadap udara di dalam belon tersebut. a) GAS b) CECAIR c) PEPEJAL 15) Pergerakan zarah adalah bergetar pada kedudukan yang tetap. a) GAS b) CECAIR c) PEPEJAL

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?