1) Bagaimanakah cara menggunakan PEMADAM PAPAN PUTIH? a) b) c) 2) Bagaimanakah cara menggunakan PENGELAP HABUK? a) b) c) 3) Bagaimanakah cara menggunakan PENYAPU? a) b) c) 4) Bagaimanakah menggunakan PENYODOK SAMPAH? a) b) c) 5) Bagaimanakah cara menggunakan TONG SAMPAH? a) b) c)

MENUNJUK CARA MENGGUNAKAN ALATAN KEBERSIHAN DI DALAM BILIK DARJAH

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?