1) Bumi adalah pusat sistem suria a) Betul b) Salah 2) Manusia pertama mengorbit bumi ialah a) Neils Armstrong b) Galileo Galilei c) Yuri Gagarin d) Copernicus 3) Mikrosatelit Malaysia yang pertama ialah a) MEASAT 1 b) Sputnik1 c) TiungSAT1 d) Voyager2 4) Yang manakah antara berikut dikawal oleh medulla oblongata  a) Mengunyah makanan b) Rembesan air liur c) Menghafal lirik lagu d) Menaip 5) Soon Min merupakan seorang pesakit asma.Antara tempat berikut, yang manakah perlu dielak oleh Soon Min? a) Kedai Roti b) Gim c) Kawasan industri d) Kedai alat tulis 6) Berikut merupakan bahagian pada telinga kecuali a) Osikel b) Jendela bujur c) Saraf optik d) Koklea 7) Bahagian telinga yang terlibat dengan imbangan badan a) Tiub eustachio b) Salur separuh bulat c) Cuping telinga d) Jendela bujur 8) Apakah jenis sistem peredaran darah bagi ikan? a) Sistem peredaran tunggal b) Sistem peredaran tunggal tidak lengkap c) Sistem peredaran ganda dua d) Sistem resapan ringkas 9) Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi kecuali a) Keamatan cahaya b) Kelembapan udara c) pH udara d) Pergerakan udara 10) Berikut merupakan unsur mineral kecuali a) Kuprum b) Emas c) Galena d) Perak 11) Berikut merupakan tindakbalas eksotermik kecuali a) Letupan b) Pembakaran c) Peleburan ais d) Respirasi sel 12) Berikut merupakan sumber tenaga boleh baharu kecuali a) Tenaga angin b) Tenaga geoterma c) Tenaga ombak d) Tenaga nuklear 13) Kod warna bagi dawai neutral pada palam 3 pin adalah a) Kuning b) Biru c) Perang d) Hijau 14) Antara berikut yang manakah mempunyai tenaga keupayaan kenyal? a) Kunci b) Baju c) Trampolin d) Tali 15) Seorang yang sedang duduk di atas dahan pokok memiliki a) Tenaga kinetik b) Tenaga keupayaan kenyal c) Tenaga keupayaan graviti d) Tenaga kimia 16) Siapakah ahli sains yang mula-mula menemui sinar X a) Henri Becquerel b) Pierre Curie c) Marie d) WIlhelm Conrad 17) Sinar yang mempunyai kuasa penembusan paling rendah ialah a) Sinar alfa b) Sinar beta c) Sinar gamma d) Sinar X 18) Sinaran ini terpesong ke plat bercas positif. Namakan sinar tersebut  a) Sinar alfa b) Sinar Beta c) Sinar gamma d) Sinar X 19) Berikut merupakan bahagian struktur matahari kecuali a) Teras b) Korona c) Granul d) Kromosfera 20) Berikut merupakan fenomena yang berlaku di permukaan matahari kecuali a) Lentingan jisim korona b) Tompok matahari c) Nyala suria d) Seindah Suria

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?