1) ____________ projek merujuk kepada produk yang ingin dihasilkan. a) Gambaran b) Lakaran c) Kos d) Tajuk 2) Dua bahagian gambaran keseluruhan projek ialah pengurusan projek dan __________ produk. a) lakaran b) gambaran awal c) lukisan kerja d) kos sebenar 3) Dua kriteria penting perancangan projek brief ialah kriteria _________ utama dan catatan penerangan. a) kerangka utama b) pertimbangan utama c) pelarasan utama d) pertimbangan sekunder 4) Yang berikut ialah kriteria dalam jadual maklumat projek brief KECUALI : a) kualiti b) kuantiti c) pengurusan d) stail / gaya 5) Antara berikut yang manakah faktor projek brief perlu disediakan dengan terperinci? a) Menghasilkan produk yang menepati sasaran pengguna b) mengurangkan pesaing di pasaran c) menghasilkan produk yang mahal d) Menyaring maklumat dengan pereka bentuk 6) Mock - up juga dikenali sebagai _______________ a) model asas b) model awal c) model olokan d) model akhir 7) Ciri-ciri projek brief adalah yang berikut KECUALI : a) analisis kajian b) tajuk projek c) lakaran idea d) mock-up/ model 8) Ujian yang biasa digunakan untuk pengujian mock-up ialah ujian kekuatan cantuman dan ujian ____________ a) kestabilan b) makmal c) parameter d) beban 9) _______________ mengandungi kajian reka bentuk produk dan kajian pasaran. a) Analisis kajian b) Analisis pasaran c) Analisis reka bentuk d) Analisis keseluruhan 10) Model separa berfungsi juga dikenali sebagai model ______________________. a) olokan b) sebenar c) separuh d) blok 11) Antara berikut, yang manakah TIDAK BENAR tentang elemen perancangan dalam pengurusan projek? a) skop projek b) kos pengeluaran c) perancangan jadual kerja d) Penilaian mock-up atau model 12) Apakah bahan yang sesuai digunakan untuk membuat cantuman mock-up atau model yang terdiri daripada pelbagai bahan seperti plastik, fabrik, mounting board dan kayu. a) gam paip pvc b) super glue c) perekat kayu d) glu cair panas 13) Antara jenis bahan yang sesuai digunakan untuk penghasilan mock-up ialah: a) dawai kasa b) timah c) konkrit d) besi keluli 14) Projek brief ialah satu proses perbincangan awal antara __________ dengan _________ untuk memenuhi kehendak pelanggan dalam penghasilan produk. a) pengurus projek, pereka mock-up b) setiausaha projek dan pereka bentuk c) pengurus projek, pelanggan d) pelanggan, ahli pemasaran 15) Pilih tujuan utama penghasilan jadual maklumat projek brief. a) Menjimatkan masa perbincangan kumpulan kerja b) Memberikan focus kepada ciri penting dalam produk reka bentuk c) Meringkaskan maklumat yang telah diperoleh dalam borang projek brief d) Meringkaskan maklumat yang telah diperoleh dalam borang projek brief

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?