1) Respirasi sel ialah proses penguraian makanan untuk __________ makanan a) Menyimpan b) Membebaskan c) Menambah d) Menarik 2) Semua organisma menggunakan glukosa dan karbon dioksida semasa respirasi sel a) Betul b) Salah 3) Respirasi sel terbahagi kepada dua iaitu: a) Respirasi luar dan Respirasi dalam b) Respirasi luar dan Transpirasi c) Respirasi dan Aspirasi 4) Respirasi luar merujuk kepada a) Pernafasan b) Respirasi sel c) Fotosintesis d) Transpirasi 5) Di manakah respirasi sel berlaku? a) Sitoplasma b) Vakuol c) Mitokondria d) Nukleus 6) Fotosintesis adalah proses a) Pembuatan glukosa oleh tumbuhan b) Pengoksidaan tenaga c) Pembuatan makanan oleh haiwan d) Penguraian makanan 7) Apakah gas yang diperlukan semasa fotosintesis? a) Karbon dioksida b) Oksigen c) Sulfur d) Helium 8) Semasa fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan kanji (glukosa) dan membebaskan gas _______________ a) Karbon dioksida b) Oksigen 9) Bagaimanakah cahaya matahari diserap oleh tumbuhan? a) Cahaya matahari diserap masuk melalui debunga b) Akar akan menyerap cahaya matahari c) Liang pada batang akan menyerap cahaya matahari d) Klorofil akan menyerap cahaya matahari

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?