1) Simbol yang manakah merupakan perintang? a) b) c) d) 2) Gambar yang manakah merupakan litar selari? a) b) 3) Berapakah nilai rintangan dalam litar ini? a) 1.05 𝛺 b) 2.0 𝛺 c) 0.5 𝛺 d) 0.25 𝛺 4) Litar bersiri mempunyai _______ laluan yang boleh digunakan oleh arus elektrik. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 5) Antara berikut, yang manakah betul tentang litar bersiri? a) Suis-suis disambung bersebelahan antara satu sama lain dalam satu laluan b) Semua mentol tidak mempunyai kecerahan yang sama c) Terdapat lebih daripada satu laluan bagi arus elektrik mengalir d) Mentol-mentol disambung bersebelahan antara satu sama lain 6) Antara berikut, yang manakah mempengaruhi kecerahan nyalaan mentol? a) Susunan suis b) Bilangan suis c) Susunan mentol d) Jenis sel kering 7) Jika satu sel kering dalam litar dikeluarkan, ramalkan apa yang berlaku pada mentol? a) Nyalaan mentol semakin cerah b) Mentol tidak menyala c) Nyalaan mentol semakin malap d) Nyalaan mentol tetap sama 8) Kadar pengaliran cas elektron dikenali sebagai? a) Arus b) Rintangan c) Voltan 9) Keupayaan suatu konduktor untuk menentang arus elektrik mengalir melaluinya dikenali sebagai? a) Arus b) Rintangan c) Voltan 10) apakah nama alat ini? a) Ammeter b) Multimeter c) Ohmmeter d) Voltmeter 11) Unit SI bagi rintangan elektrik ialah..... a) Ampere (A) b) Volt (V) c) Ohm (𝛺) d) meter (m) 12) Rajah menunjukkan terlalu banyak plag peralatan elektrik disambungkan pada satu soket. Mengapakah amalan yang ditunjukkan di atas sangat tidak digalakkan? a) Boleh menyebabkan litar pintas b) Boleh merosakkan peralatan elektrik c) Boleh merosakkan soket d) Menggunakan banyak tenaga elektrik 13) Apakah fungsi alat ini? a) Sumber tenaga elektrik b) Menyambung dan memutuskan litar c) menyambung setiap komponen dalam litar d) menghasilkan cahaya apabila arus mengalir melaluinya 14) Kirakan nilai rintangan bagi litar berikut. a) 5 Ω b) 50 Ω c) 10 Ω d) 100 Ω 15) Arus yang mengalir pada perintang, 6Ω = ______ A a) 0.6 b) 0.67 c) 0.7 d) 0.76

KUIZ 1: LITAR SELARI DAN LITAR BERSIRI

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?