1) 做 _____ a) 功 b) 工 2) 味 _____ a) 道 b) 到 3) 皮 _____ a) 求 b) 球 4) 动 _____ a) 务 b) 物 5) _____ 球 a) 篮 b) 蓝 6) 飞 _____ a) 机 b) 几 7) _____ 圾 a) 拉 b) 垃 8) _____ 水 a) 汽 b) 气 9) 青 _____ a) 娃 b) 蛙 10) _____ 居 a) 邻 b) 林 11) _____ 蚁 a) 蚂 b) 马 12) _____ 病 a) 生 b) 升 13) 碗 _____ a) 蝶 b) 碟 14) 蛋 _____ a) 糕 b) 高 15) 牛 _____ a) 油 b) 由 16) 彩 _____ a) 虹 b) 红 17) 蜜 _____ a) 风 b) 蜂 18) 唱 _____ a) 歌 b) 哥 19) _____ 院 a) 后 b) 候 20) _____ 耍 a) 完 b) 玩

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?