Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 2) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 3) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 4) 这是多少仙? a) 5 仙 b) 10 仙 c) 20 仙 d) 50 仙 5) 这是多少仙? a) 5 仙 b) 10 仙 c) 20仙 d) 50 仙 6) 这是多少仙? a) 5仙 b) 10 仙 c) 20 仙 d) 50仙 7) 这是多少仙? a) 5仙 b) 10仙 c) 20仙 d) 50仙 8) 这是多少令吉? a) RM 2 b) RM 5 c) RM 20 d) RM 50 9) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 10 c) RM 20 d) RM 50 10) 这是多少令吉? a) RM 10 b) RM 20 c) RM 50 d) RM100 11) 加一加,总共多少令吉? a) RM 3 b) RM 16 c) RM 25 d) RM 26 12) 总共多少钱? a) RM 1.20 b) RM 11.20 c) RM 10.20 d) RM 15.20 13) 总共多少钱? a) RM10.50 b) RM 100.50 c) RM 1.20 d) RM 1.50 14) 总共多少令吉? a) 二十令吉 b) 三十令吉 c) 三令吉 d) 四十令吉 15) 总共多少令吉? a) RM 167 b) RM 181 c) RM 175 d) RM 190

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif