1) Bagaimana anda meneguruskan kewangan peribadi anda? a) Menyimpan duit b) Membeli dengan boros c) Menggunakan kaedah SMART d) Menyimpan tabung 2) Berapakah nilai yang telah diubah atau dikurangkan dalam pelan kewangan tersebut? a) RM50 b) RM20 c) RM100 d) RM60 3) Nyatakan matlamat kewangan yang ada ; a) Jangka masa pendek b) Jangka matlamat c) Jangka masa panjang d) Jangka lampau 4) Berdasarkan pelan kewangan, berapa jangka masa yang perlu diambil? a) 5 tahun b) 8 bulan c) 3 bulan d) 24 bulan 5) Daripada pelan kewangan, berapakah nilai pendapatan lebihan tersebut? a) RM266 b) RM197 c) RM500 d) RM100

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?