1) Apakah sumber tenaga yang ditunjukkan dalam rajah? a) Air b) Angin c) Matahari d) Biojisim 2) Antara yang berikut, manakah sumber biojisim? a) Ombak b) Najis haiwan c) Gunung berapi d) Angin 3) Apakah alatan yang berlabel '1' dalam rajah? a) Panel solar b) Alas keluli c) Atap d) Mounting board 4) Berdasarkan rajah, apakah tenaga yang digunakan oleh kereta? a) Tenaga angin b) Tenaga solar c) Tenaga air d) Tenaga elektrik 5) Dari manakah sumber tenaga diperoleh untuk kegunaan kereta? a) Tenaga solar b) Tenaga air c) Tenaga angin d) Tenaga geoterma 6) Apakah sumber tenaga yang digunakan di dalam rumah? a) Tenaga solar b) Tenaga biojisim c) Tenaga air d) Tenaga ombak

UNIT 2 - 04. TP6 Reka Bentuk Produk Menggunakan Tenaga Boleh Baharu

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?