Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
Correct: he, she, me, go, so, we, Incorrect: flag, ship, got, fun, plum, dot,

Open and Closed Syllable

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif