1) Reka bentuk pengaturcaraan dibuat menggunakan struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. a) BETUL b) SALAH 2) Struktur kawalan pilihan mempunyai hanya dua set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. a) BETUL b) SALAH 3) Yang berikut adalah tiga jenis struktur kawalam pilihan kecuali... a) struktur kawalan tanpa pilihan b) struktur kawalan pilihan tunggal c) struktur kawalan dwipilihan d) struktur kawalan pelbagai pilihan 4) Struktur kawalan ulangan adalah satu set tindakan berulang sehingga syarat tertentu dapat dipenuhi. a) BETUL b) SALAH 5) Penulisan bentuk algoritma digunakan dalam struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. a) BETUL b) SALAH 6) Antara pernyataan berikut manakah tidak benar? a) Struktur kawalan pilihan menggunakan perkataan JIKA (IF) untuk menunjukkan ada pilihan lain b) Struktur kawalan ulangan menggunakan perkataan SELAGI (WHILE) untuk menunjukkan situasi berulang-ulang sehingga arahan dipenuhi c) TIada perbezaan dalam penulisan struktur kawalan pilihan dan ulangan d) Struktur kawalan pilihan mempunyai dua atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?