Klik pada block input, Tarik keluar "on button A", Klik pada block music, Tarik keluar "play melody" dan masukkan dalam blok "on button A", Klik pada kotak editor. Hasilkan bunyi yang dikehendaki, Klik pada button A, muzik berbunyi.

UNIT 3 - 03. TP4 Pembangunan Atur Cara dalam Mikropengawal

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?