Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
8 x 8 = - 64, 3 x 9 = - 27, 5 x 6 = - 30 , 7 x 8 = - 56, 2 x 9 = - 18, 2 x 4 = - 8, 2 x 7 = - 14, 7 x 4 = - 28, 3 x 8 = - 2 4, 5 x 9 = - 45, 4 x 4 = - 1 6, 6 x 7 = - 42, 3 x 6 = - 18 , 9 x 8 = - 72, 6 x 8 = - 48, 9 x 4 = - 3 6, 9 x 7 = - 63, 5 x 8 = - 40, 3 x 4 = - 12, 9 x 9 = - 81, 4 x 6 = - 24, 3 x 3 = - 9, 2 x 8 = - 16, 6 x 6 = - 36, 6 x 9 = - 54 , 7 x 7 = - 49, 3 x 7 = - 21, 4 x 8 = - 32, 5 x 5 = - 25, 7 x 5 = - 35,

Εξάσκηση στην προπαίδεια!

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif