1) Besarnya sesuatu permukaan. a) luas b) isipadu c) suhu 2) Cara mengukur luas permukaan sekata. a) tin eureka b) kotak lohong c) Kertas graf 3) Unit piawai buku a) cm 2 b) mm2 c) km2 4) unit piawai negeri Johor a) meter persegi b) sentimeter persegi c) kilometer persegi 5) Besarnya sesuatu ruang a) luas b) Isipadu c) suhu 6) unit piawai isipadu air kotak a) mililiter b) meter padu c) liter 7) unit piawai isipadu tangki air a) liter b) mililiter c) meter padu 8) permukaan cecair dalam sesuatu bekas yang melengkung a) Isipadu air b) tin eureka c) meniskus 9) Isipadu air dalam bikar ialah 20cm3. Isipadu batu ialah  a) 20cm3 b) 10cm3 c) 40cm3

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?