Mengukur bahan, Menanda bahan, Memotong bahan, Mencantum bahan, Produk siap dibina.

UNIT 3 - 02. TP5 Membina Produk Berfungsi Berdasarkan Lakaran yang Dibuat

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?