Fungsi - Tindakan sesebuah produk untuk merubah objek sasaran, Model fungsi - Menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya dalam sistem, Komponen - Bahagian-bahagian kecil yang berfungsi menyokong sistem, Masalah inventif - Masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku, Masalah bukan inventif - Masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku, Proses penyelesaian masalah bukan inventif - Kenal pasti masalah, pilihan penyelesaian yang ada, membuat pilihan, melaksanakan pilihan dan penilaian penyelesaian masalah, Proses penyelesaian masalah inventif - Pernyataan masalah inventif, model fungsi, analisis berantai punca dan kesan, prinsip inventif dan lakaran reka bentuk baharu, Percanggahan fizikal - Fizikal salah satu parameter komponen yang bertentangan,

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?