1) Setiap komponen pada produk saling berhubung antara satu dengan yang lain mengikut fungsi masing-masing a) Betul b) Salah 2) Analisis fungsi bertujuan untuk membantu mengenal pasti sistem yang ada pada sesuatu produk a) Betul b) Salah 3) Apabila analisis fungsi dijalankan, fungsi setiap komponen akan dinyatakan. a) Betul b) Salah 4) Produk akan membentuk suatu sistem bagi produk yang lain. a) Betul b) Salah 5) Objek ialah penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk. a) Betul b) Salah

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?