1) Anggarkan RM 79 647 kepada puluh ribu ringgit terdekat a) RM 80 500 b) RM 79 000 c) RM 80 000 d) RM 79 500 2) Anggarkan RM 35 842 kepada ribu ringgit terdekat a) RM 36 000 b) RM 35 300 c) RM 30 000 d) RM 35 000 3) Anggarkan RM 587 kepada ratus ringgit terdekat a) RM 570 b) RM 500 c) RM 600 d) RM 550 4) RM 1 491 hampir kepada: a) RM 1 400 b) RM 1 500 c) RM 2 000 d) RM 1 000 5) RM 32 374 hampir kepada: a) RM 32 000 b) RM 32 300 c) RM 33 000 d) RM 32 400 6) Kira pantas RM 72 100 - RM 71 100 = a) RM 7 000 b) RM 1 000 c) RM 2 000 d) RM 100 7) Kira pantas RM 24 250 - RM 4 225 = a) RM 20 025 b) RM 20 200 c) RM 24 205 d) RM 24 225 8) Congak hasil tambah RM 18 800 dengan RM 2 020 a) RM 19 820 b) RM 20 800 c) RM 20 820 d) RM 18 882 9) Kira pantas RM 13 010 + RM 1 090 a) RM 13 090 b) RM 14 090 c) RM 13 190 d) RM 14 100 10) Congak hasil darab RM 232.23 dengan RM 100 a) RM 23 323 b) RM 22 323 c) RM 23 332 d) RM 23 223 

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?