Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) 7个年代6年 + 4个年代2年 = a) 12个年代8年 b) 11个年代8年 c) 10个年代8年 d) 13个年代8年 2) 7个年代6年 + 4个年代2年 = a) 12个年代8年 b) 11个年代8年 c) 10个年代8年 d) 13个年代8年 3) 6个世纪76年 + 2个世纪68年 = a) 8个世纪144年 b) 10个世纪44年 c) 9个世纪44年 d) 9个世纪144年 4) 2个年代4年 + 18个年代9年 = a) 21个年代3年 b) 20个年代13年 c) 21个年代13年 d) 22个年代13年 5) 5个年代3年 + 12个年代7年 = a) 19年 b) 18个年代10年 c) 17个年代10年 d) 18个年代 6) 8年 + 5个年代3年 + 1个年代4年 = a) 6个年代15年 b) 7个年代5年 c) 8个年代5年 d) 7个年代15年 7) 1个世纪67年 + 3个世纪86年 + 5个世纪47年 = a) 12个世纪 b) 9个世纪200年 c) 11个世纪 d) 10个世纪20年 8) 6个年代5年 + 3个年代8年 = a) 10个年代3年 b) 9个年代13年 c) 9个年代3年 d) 10个年代13年 9) 7个世纪43年 + 8个世纪22年 = a) 14个世纪65年 b) 15个世纪65年 c) 15个世纪56年 d) 14个世纪56年 10) 2个世纪15年 + 88年 = a) 2个世纪3年 b) 2个世纪103年 c) 3个世纪3年 d) 3个世纪103年 11) 4个年代6年 + 2个年代3年 = a) 6个年代3年 b) 2个年代3年 c) 9个年代6年 d) 6个年代9年

五年级数学《时间的加法》

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif