1) 1.Tetamu ialah orang yang .....................untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. a) bersedia b) diundang c) berharap 2) 2. Tetamu terdiri daripada ahli keluarga, ........................,tetangga, kawan dan lain-lain. a) politik b) musuh c) jiran 3) 3.Islam menyuruh umatnya menerima, memuliakan dan ........................tetamu dengan baik. a) melihat b) menolak c) melayani 4) 4. ....................................melayan tetamu secara istimewa mengikut kemampuan tuan rumah. a) harus b) wajib c) haram 5) 5.Bukti keimanan seseorang kepada Allah dan ......................dapat dilihat melalui cara menerima dan melayan tetamu. a) qada dan qadar b) hari akhirat c) malaikat 6) 6.Kedatangan tetamu membawa .........................dan kebaikan kepada tuan rumah. a) kejahatan b) makanan c) rahmat

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?