Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) 从原点去 k 点的横向与直向距离是多少? a) 向右移 6 个单位,向上移 2 个单位 b) 向左移 6 个单位,向下移 2 个单位 c) 向右移 6 个单位,向下移 2 个单位 d) 向左移 6 个单位,向上移 2 个单位 2) 从 P 去 Q 的横向与直向距离是多少? a) 向左移 4 个单位,向上移 2 个单位 b) 向左移 2 个单位,向上移 4 个单位 c) 向右移 4 个单位,向下移 2 个单位 d) 向右移 2 个单位,向下移 4 个单位 3) 从 M 点去 N 点的横向距离是向左移 3 个单位,直向距离是向下移 4 个单位。N 点的坐标是什么? a) (0, 0) b) (1, 0) c) (0, 1) d) (1, 1) 4) 哪组点的横向距离和直向距离是一样的? a) Q 和 S b) R 和 S c) P 和 S d) P 和 R 5) 哪个点和 A 点的横向距离是 3 个单位,直向距离是 1 个单位? a) P b) Q c) R d) S 6) 学校的坐标是(7, 3) 。从学校向左移 4 个单位,向上移 3 个单位后,就可以到达图书馆。图书馆的坐标是什么? a) (3, 0) b) (3, 6) c) (11, 0) d) (11, 6) 7) 小爱向右移 2 个单位,向下移 5 个单位后,现在站的位置坐标是(4, 1) 。小爱原本站的位置坐标是什么? a) (6, 4) b) (6, 6) c) (2, 4) d) (2, 6) 8) 以下哪项是正确的? a) C 点的坐标是(5, 3) b) 从原点去 D 点的横向距离是向右移 8 个单位,直向距离是向上移 4 个单位 c) A 点和 C 点的横向距离与直向距离一样 d) 从 E 点去 B 点的横向距离是向左移 3 个单位,直向距离是向上移 5 个单位

六年级数学单元九-坐标

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif