1) Sumber air yang terdapat di Malaysia terdiri daripada air bawah tanah dan ..... a) air permukaan b) air salji c) air lautan d) air tasik 2) Yang manakah merupakan sumber air permukaan? a) telaga b) Salji c) kerpasan d) Sungai dan tasik 3) Sungai manakah merupakan pembekal sumber air utama di Sarawak? a) Sungai Kinabatangan b) Sungai Muda c) Sungai Rajang d) Sungai Pahang 4) Tasik ini merupakan tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara. a) Tasik Banding b) Tasik Bera c) Task Chenderoh d) Tasik Kenyir 5) Hanya ........... peratus air bawah tanah yang digunakan di Malaysia. a) satu b) dua c) tiga d) empat 6) Apakah maksud krisis air? a) Masalah kekurangan air hujan b) Kekurangan sumber air yang dapat digunakan  c) Kekurangan sumber air bawah tanah d) Kekurangan air lariat permukaan 7) Bagaimanakah peningkatan populasi penduduk boleh menyebabkan krisis air? a) Berlaku penyusutan paras air di empangan b) Kualiti air air merosot c) Peningkatan permintaan bekalan air bersih d) peningkatan penggunaan baja kimia di sektor pertanian

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?