1) Berikut merupakan revolusi yang tercetus di Eropah hasil daripada perkembangan idea nasionalisme di Barat KECUALI a) Revolusi Keagungan b) Revolusi Amerika c) Revolusi Perancis d) Revolusi Itali 2) Sikap yang sanggup menanggung risiko, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita dan sedia berkorban demi melaksanakan tanggungjawab terhadap ketua dan negara. a) Satyagraha b) Jalan Para Pahlawan c) Semangat bushido d) Sumpah Pemuda 3) Persatuan Belia Buddha telah menggunakan isu untuk membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat Burma. Apakah isu tersebut? a) Isu pendidikan b) Isu kasut c) Isu hak wanita d) Isu politik 4) Namakan pertubuhan yang dipimpin oleh Jose Rizal semasa gerakan nasionalisme di Filipina. a) Liga Filipina b) Katipunan c) Parti Nasionalis d) Parti Do Bama Asiayone 5) Namakan akhbar yang telah digunakan oleh Parti Katipunan untuk menyebarkan idea revolusi kepada rakyat Filipina? a) La Solidaridad b) Hilang Gelap Terbitlah Terang c) Kalayan d) Cloche Felee 6) Siapakah tokoh yang mempelopori gerakan kebangkitan rakyat di China? a) Dr. Sun Yat Sen b) Mikado Meiji c) Ho Chi Minh d) Saya San 7) "Dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Pernyataan di atas merupakan pendapat tokoh iaitui." a) Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid b) Dato' Onn Jaafar c) Dr. Burhanuddin al-Helmi d) Profesor Emeritus Tan Sri e) Dr. Khoo Kay Kim 8) Berikut merupakan maksud nasionalisme KECUALI a) Perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara b) Semangat kebangsaan dan perjuangan menentang penjajahan c) Gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial d) Perjuangan untuk mencapai matlamat dengan pelbagai cara 9) Pada tahun 1932,Parti Rakyat melancarkan revolusi di Thailand. Apakah kesan revolusi tersebut? a) Dasar tutup pintu dikuatkan b) Sistem raja berkuasa mutlak tamat c) Pemerintahan republik dilaksanakan d) Kuasa pembesar tempatan 10) Nasionalisme di Burma ( Myanmar ) bermula apabila golongan Thakin menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906. Apakah matlamat penubuhan persatuan tersebut?. a) Melancarkan revolusi b) Mengekalkan tradisi Buddha c) Memperjuangkan kemerdekaan d) Membela nasib golongan 11) Mengapakah nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara-negara lain di Asia Tenggara? a) Menentang penjajahan b) Menghalau kuasa asing c) Mempertahankan kedaulatan negara d) Melaksanaan pemerintahan demokrasi 12) Berikut merupakan teras perjuangan Viet Nam Quoc Dang Dang KECUALI a) Demokrasi b) Nasionalisme c) Sosialisme d) Dakyah 13) Apakah peranan Maktab Perguruan Sultan Idris semasa perkembangan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu? a) Menyebarkan idea kemajuan dan pemodenan b) Menggerakkan idea pembaharuan dalam masyarakat c) Medan ilmu untuk berbincang dan menghasilkan karya nasionalisme d) Melahirkan intelektual berpendidikan Inggeris 14) Mengapakah Kesatuan Melayu Muda (KMM) dianggap radikal oleh British? a) Meminta supaya orang Melayu diberikan peluang dalam pentadbiran b) Membangkitkan perasaan anti-British melalui penulisan dalam akhbar dan majalah c) Menjalinkan hubungan dengan pemimpin revolusi China d) Menyatukan pergerakan orang Melayu melalui kongres atau persidangan 15) Tokoh-tokoh nasionalis berikut merupakan lepasan Maktab Melayu Kuala Kangsar (MCKK) KECUALI a) Raja Chulan Raja Abdullah b) Mohammad Eunos Abdullah c) Mahmud Mat d) Harun Aminurrashid

SEJARAH BAB 2 TINGKATAN 4 KSSM

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?